Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Skróty zastosowane na stronie BIP Nauta S.A.:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

MON - Mininisterstwo Obrony Narodowej

art. - artykuł

ust. - ustęp

lit. - litera

ul. - ulica

t: - telefon

f: - phone

IT - technika informatyczna

B2B - business to business

UE - European Union