Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Dotacja celowa MON - pokrycie kosztów utrzymywania w czasie pokoju mocy produkcyjnych, naprawczych lub

usługowych niezbędnych do realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.