Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Obsługa interesantów odbywa się za pośrednictwem Biura Podawczego znajdującego się przy bramie wjazdowej na teren Stoczni.