Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Stocznia Remontowa NAUTA S.A. zajmuje się remontami i przebudowami jednostek pływających cywilnych oraz wojskowych, a także innymi usługami związanymi z przemysłem morskim.

Aktualnie przedmiotem działalności Stoczni są usługi z zakresu:

  • Remontów i przebudów jednostek pływających cywilnych,
  • Remontów okrętów wojennych,
  • Remontów konstrukcji offshore,
  • Dzierżawy i wynajmu,
  • Pozostałych usług drobnych niesklasyfikowanych wyżej.