Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Aktualne oferty pracy:

Kontroler jakości ds. kadłubowych

 

Obowiązki:

 

 • współpraca z przedstawicielami Armatora oraz Towarzystwa Klasyfikacyjnego (głównie anglojęzycznymi)
 • prawidłowa i terminowa realizacja odbiorów jakościowych w zakresie kadłubowym zgodnie z dokumentacją
 • identyfikowanie i rozwiązywanie napotkanych problemów jakościowych
 • analizowanie wyników oraz raportowanie pracy w swoim obszarze działania

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie  - preferowane wyższe techniczne lub średnie techniczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz uprawnienia VT2 mile widziane
 • motywacja i zaangażowanie w pracę
 • dobra znajomość  odczytywania dokumentacji technicznej

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, kontrakt B2B

 

Kierownik budowy – Budowniczy remontów jednostek pływających

Obowiązki:

 • organizacja budowy lub remontu statku
 • tworzenie harmonogramów prac
 • koordynacja prac w trakcie budowy/remontu
 • realizacja prac zgodnie z harmonogramem
 • raportowanie przebiegu prac

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowa okrętów/maszyny, siłownie
  i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, kontrakt B2B

 

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Obowiązki:

 • sprawowanie kontroli w celu utrzymania właściwego stanu technicznego dźwignic eksploatowanych przez spółki i komórki organizacyjne Stoczni mi.n:
 • organizowanie stałych przeglądów i badań okresowych przeprowadzanych przez właściwą organizację Dozoru Technicznego ( dźwigi, żurawie, suwnice)
 • zapewnienie obsługi technicznej i kompletowanie dokumentacji odbiorowej w trakcie wykonywania przeglądów
 • prowadzenie rozliczeń za czynności dozorowe spółek i wydziałów
 • w zależności od potrzeb eksploatacyjnych wnioskowanie do właściwej organizacji Dozoru Technicznego
 • okresową kontrolę wykonywanych przez użytkowników czynności obsługiwanych
  i konserwacyjno-remontowych
 • wywoływanie potrzeby ekspertyzy
 • sporządzanie i uaktualnianie wykazu urządzeń wymagających prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej
 • wnioskowanie do rocznego planu remontów
 • wydawanie opinii technicznych dotyczących zamierzeń remontowych
 • udziału w komisjach defekacyjnych, zdawczo-odbiorczych i likwidacja UTB
 • realizacja zaleceń lub nakazów takich organów jak : PIP, SANEPID, wg poleceń DN, DT, TI
 • wydawania wiążących zleceń w przypadkach niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników
 • dokonywania zapisów, uwag eksploatacyjnych w książce obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne
 • doświadczenie w zakresie obsługi technicznej żurawi stoczniowych
 • doświadczenie z transportowym dozorem technicznym (TDT)
 • znajomość dokumentacji technicznych dotyczących żurawi
 • doświadczenie na podobnym stanowisku 4 lata
 • brak przeciwskazań wysokościowych – warunek konieczny

 

Monter - konserwator urządzeń telekomunikacyjnych

Obowiązki:

 • instalowanie i programowanie telefonów do centrali telefonicznej Alcatel
 • instalowanie i programowanie faksów
 • programowanie i podłączanie telefonów Voip
 • przenoszenie ww. urządzeń zgodnie z zamówieniem złożonym przez abonentów
 • podłączanie telefonów na remontowanych jednostkach
 • naprawy i konserwacje aparatów telefonicznych
 • wykonywanie mikro instalacji telefonicznych
 • lokalizowanie uszkodzeń kabli telefonicznych
 • naprawy kabli telefonicznych
 • konserwacje szaf telefonicznych
 • konserwacje boxów rozdzielczych
 • konserwacje  skrzynek przyłączeniowych na nabrzeżach
 • krosowania linii na przełącznicy i w szafkach telefonicznych
 • programowania nowych numerów
 • zmiany kategorii uprawnienia
 • udzielanie informacji o numerach wewnętrznych stoczni
 • łączenie rozmów przychodzących z abonentami wewnętrznymi
 • dołączanie abonentów do telekonferencji
 • prowadzenie i aktualizowanie kartoteki adresów abonentów
 • zarzadzanie procesami centrali ( obsługa programu Omni PCX for Enterprise
 • zarządzanie taryfikacją ( obsługa programu Contec )
 • nadzór nad prawidłowym działaniem kart centrali
 • rozliczenia finansowe telefonów stoczni i spółek
 • opisywanie faktur
 • instalowanie i obsługa sprzętu nagłaśniającego

Wymagania:

 • wykształcenie - zasadnicza szkoła zawodowa o profilu łączności lub elektryczne
 • znajomość oprogramowania Alcatel Omni PCX Enterprise na poziomie administratora
 • znajomość oprogramowania taryfikacji i rejestracji połączeń Contec na poziomie administratora
 • znajomość obsługi komputera - znajomość pakietu MS OFFICE
 • znajomość struktury sieci telefonicznej
 • znajomość rozszycia kabli telefonicznych ( do 200 par )na łączówkach LSA        
 • znajomość łączenia i mufowania kabli telefonicznych ( do 200 par )         

 

Technolog ds. kadłubowych

 

Obowiązki:

•          analiza rynku pod względem możliwości kooperacyjnych w zakresie realizacji prac
na statkach w branży elektrycznej

•          prowadzenie akcji ofertowych

•          prowadzenie rozmów handlowych i negocjacji z kontrahentami

•          sporządzanie zamówień

•          prowadzenie dokumentacji i rozliczeń w zakresie zleconych prac

•          prowadzenie uzgodnień z przedstawicielami armatora oraz Towarzystwa Klasyfikacyjnego

•          nadzór technologiczny w swojej specjalności nad prowadzonym projektem

•          współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Stoczni

 

Wymagania:

 

•          wykształcenie min. średnie

•          doświadczenie w branży elektrycznej

•          umiejętność czytania rysunku technicznego

•          umiejętność określania zakresu i kolejności czynności technologicznych

•          umiejętność pracy z pakietem Office

•          dobra znajomość języka angielskiego

•          umiejętność pracy w zespole

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B

 

Monter – Mechanik urządzeń

Obowiązki:

 • wykonywanie demontaży i transportu urządzeń z jednostek pływających i doków na warsztat, a po zakończeniu prac remontowych – transportu i montaży powrotnych
 • utrzymywanie we właściwym stanie technicznym przynależnych urządzeń i narzędzi
 • utrzymywanie w czystości stanowisk pracy w warsztacie i na jednostkach pływających

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku mechanicznym (możliwość zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu szkoły o profilu mechanik - do przyuczenia od podstaw)
 • podstawowa znajomość zagadnień mechaniki ogólnej
 • umiejętność czytania schematów i rysunków technicznych maszynowych.
 • posiadanie zdolności manualnych w posługiwaniu się kluczami i narzędziami (elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi)
 • zdolność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi (np. suwmiarka)
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym (w razie potrzeby)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B

 

Monter rusztowań

Obowiązki:

 • budowa i demontaż rusztowań na remontowanych jednostkach

Wymagania:

 • uprawnienia do budowy rusztowań

Forma zatrudnienia: kontrakt B2B

 

Elektroenergetyk

Obowiązki:

 • obsługa elektroenergetyczna na terenie Stoczni
 • obsługa energetyczna doku i pompowni
 • tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej środków trwałych

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Monter ślusarz

Obowiązki:

 •  montaż konstrukcji
 • montaż elementów wyposażenia

Wymagania:

 • uprawnienia do budowy rusztowań

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B

Monter kadłubów okrętowych

Obowiązki:

 • montaż konstrukcji
 •  montaż elementów wyposażenia

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu mechanika
 • kurs cięcia gazowego i sczepiania elektrycznego metali

Forma zatrudnienia: kontrakt B2B