Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Aktualne oferty pracy:

Monter – Mechanik urządzeń

Obowiązki:

 • wykonywanie demontaży i transportu urządzeń z jednostek pływających i doków na warsztat, a po zakończeniu prac remontowych – transportu i montaży powrotnych
 • utrzymywanie we właściwym stanie technicznym przynależnych urządzeń i narzędzi
 • utrzymywanie w czystości stanowisk pracy w warsztacie i na jednostkach pływających

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku mechanicznym (możliwość zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu szkoły o profilu mechanik - do przyuczenia od podstaw)
 • podstawowa znajomość zagadnień mechaniki ogólnej
 • umiejętność czytania schematów i rysunków technicznych maszynowych.
 • posiadanie zdolności manualnych w posługiwaniu się kluczami i narzędziami (elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi)
 • zdolność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi (np. suwmiarka)
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym (w razie potrzeby)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B

 

 

Kontroler jakości ds. odbiorów malarskich

 

Obowiązki:

 

 • weryfikacja przygotowania powierzchni do aplikacji powłok malarskich, sprawdzanie warunków klimatycznych , pomiary grubości naniesionych powłok, ocena jakości aplikowanych warstw
 • prawidłowa i terminowa realizacja odbiorów jakościowych zgodnie z dokumentacją (plany malowania, instrukcje technologiczne, specyfikacje producenta farb, procedury, wymagania Klienta itp.)
 • odbiory końcowe
 • realizowanie odbiorów międzyoperacyjnych
 • kontakt z przedstawicielami Armatora oraz Przedstawicielami producenta farb (głównie anglojęzycznymi)
 • kontrola nad jakościowymi aspektami prac firm podwykonawczych
 • identyfikowanie i rozwiązywanie napotkanych problemów jakościowych
 • analizowanie wyników, uzupełnianie rejestrów w swoim obszarze działania

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie techniczne (w trakcie kształcenia) preferowany kierunek chemiczny, antykorozyjny
 • motywacja i zaangażowanie w pracę
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • dobra organizacja zleconych obowiązków
 • skrupulatności, rzetelności i odpowiedzialności
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, kontrakt B2B

 

 

Kontroler jakości ds. kadłubowych

 

Obowiązki:

 

 • współpraca z przedstawicielami Armatora oraz Towarzystwa Klasyfikacyjnego (głównie anglojęzycznymi)
 • prawidłowa i terminowa realizacja odbiorów jakościowych w zakresie kadłubowym zgodnie z dokumentacją
 • identyfikowanie i rozwiązywanie napotkanych problemów jakościowych
 • analizowanie wyników oraz raportowanie pracy w swoim obszarze działania

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie  - preferowane wyższe techniczne lub średnie techniczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz uprawnienia VT2 mile widziane
 • motywacja i zaangażowanie w pracę
 • dobra znajomość  odczytywania dokumentacji technicznej

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, kontrakt B2B

 

Kierownik budowy – Budowniczy remontów jednostek pływających

Obowiązki:

 • organizacja budowy lub remontu statku
 • tworzenie harmonogramów prac
 • koordynacja prac w trakcie budowy/remontu
 • realizacja prac zgodnie z harmonogramem
 • raportowanie przebiegu prac

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowa okrętów/maszyny, siłownie
  i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, kontrakt B2B

 

 

Monter - konserwator urządzeń telekomunikacyjnych

Obowiązki:

 • instalowanie i programowanie telefonów do centrali telefonicznej Alcatel
 • instalowanie i programowanie faksów
 • programowanie i podłączanie telefonów Voip
 • przenoszenie ww. urządzeń zgodnie z zamówieniem złożonym przez abonentów
 • podłączanie telefonów na remontowanych jednostkach
 • naprawy i konserwacje aparatów telefonicznych
 • wykonywanie mikro instalacji telefonicznych
 • lokalizowanie uszkodzeń kabli telefonicznych
 • naprawy kabli telefonicznych
 • konserwacje szaf telefonicznych
 • konserwacje boxów rozdzielczych
 • konserwacje  skrzynek przyłączeniowych na nabrzeżach
 • krosowania linii na przełącznicy i w szafkach telefonicznych
 • programowania nowych numerów
 • zmiany kategorii uprawnienia
 • udzielanie informacji o numerach wewnętrznych stoczni
 • łączenie rozmów przychodzących z abonentami wewnętrznymi
 • dołączanie abonentów do telekonferencji
 • prowadzenie i aktualizowanie kartoteki adresów abonentów
 • zarzadzanie procesami centrali ( obsługa programu Omni PCX for Enterprise
 • zarządzanie taryfikacją ( obsługa programu Contec )
 • nadzór nad prawidłowym działaniem kart centrali
 • rozliczenia finansowe telefonów stoczni i spółek
 • opisywanie faktur
 • instalowanie i obsługa sprzętu nagłaśniającego

Wymagania:

 • wykształcenie - zasadnicza szkoła zawodowa o profilu łączności lub elektryczne
 • znajomość oprogramowania Alcatel Omni PCX Enterprise na poziomie administratora
 • znajomość oprogramowania taryfikacji i rejestracji połączeń Contec na poziomie administratora
 • znajomość obsługi komputera - znajomość pakietu MS OFFICE
 • znajomość struktury sieci telefonicznej
 • znajomość rozszycia kabli telefonicznych ( do 200 par )na łączówkach LSA        
 • znajomość łączenia i mufowania kabli telefonicznych ( do 200 par )         

 

 

 

Monter – Mechanik urządzeń

Obowiązki:

 • wykonywanie demontaży i transportu urządzeń z jednostek pływających i doków na warsztat, a po zakończeniu prac remontowych – transportu i montaży powrotnych
 • utrzymywanie we właściwym stanie technicznym przynależnych urządzeń i narzędzi
 • utrzymywanie w czystości stanowisk pracy w warsztacie i na jednostkach pływających

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku mechanicznym (możliwość zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu szkoły o profilu mechanik - do przyuczenia od podstaw)
 • podstawowa znajomość zagadnień mechaniki ogólnej
 • umiejętność czytania schematów i rysunków technicznych maszynowych.
 • posiadanie zdolności manualnych w posługiwaniu się kluczami i narzędziami (elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi)
 • zdolność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi (np. suwmiarka)
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym (w razie potrzeby)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B

 

Monter rusztowań

Obowiązki:

 • budowa i demontaż rusztowań na remontowanych jednostkach

Wymagania:

 • uprawnienia do budowy rusztowań

Forma zatrudnienia: kontrakt B2B

 

Elektroenergetyk

Obowiązki:

 • obsługa elektroenergetyczna na terenie Stoczni
 • obsługa energetyczna doku i pompowni
 • tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej środków trwałych

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Monter ślusarz

Obowiązki:

 •  montaż konstrukcji
 • montaż elementów wyposażenia

Wymagania:

 • uprawnienia do budowy rusztowań

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B

Monter kadłubów okrętowych

Obowiązki:

 • montaż konstrukcji
 •  montaż elementów wyposażenia

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu mechanika
 • kurs cięcia gazowego i sczepiania elektrycznego metali

Forma zatrudnienia: kontrakt B2B

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie swojej aplikacji na adres: k.kosmicka@nauta.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez S.R. „Nauta” S.A.
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z Ustawami z dn. 29.08.1997 r. i 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych)".