Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Rada Nadzorcza Stoczni Remontowej Nauta S.A.:

Urszula Kruszewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrzej Zwara - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Rak-Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman Drywa - Członek Rady Nadzorczej

Sylwester Jaśkiewicz- Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A.:

 Monika Kozakiewicz - Prezes Zarządu